Hoe hoog is de druk op de zorg?

Door bezuinigingen op de zorg is het aantal ziekenhuisbedden de afgelopen jaren met 7.700 afgenomen. Dus ja, het is de afgelopen jaren al erg druk op de zorg. We horen continu van onze premier dat de druk 'te hoog' is. Maar hoeveel draagt COVID-19 op dit moment bij aan deze drukte?

In Zweden gelden andere regels dan in Nederland. Er is geen lockdown geweest zoals bij ons. De horeca in Zweden is open en er geldt geen mondkapjesplicht. Het is daarom interessant om de gegevens van Zweden naast die van Nederland te zien.

De populatiedichtheid is voor heel Zweden lager dan in Nederland. Het merendeel van de Zweden (85%) woont in dichtbevolkte gebieden. De leeftijdsopbouw van Zweden lijkt erg op die van Nederland.

Klik op de legenda elementen om datasets in- en uit- te schakelen

Ziekenhuisbedden

Volgens de staat van volksgezondheid en zorg telt nederland in 2018 39.900 bedden verdeeld over ongeveer 120 ziekenhuizen. Dit getal gaat over alle bedden dus inclusief voor kinderen, neonaten, dialyse, revalidatie etc.

Diederik Gommers meldt dat van deze 39.900 bedden, er slechts 12.500 'operationele ziekenhuis- bedden' zijn.

Het Dashboard coronavirus meldt dat er 1209 ziekenhuisbedden bezet zijn door patiënten met COVID-19. Hieronder vallen ook patiënten die niet vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, maar wel positief zijn getest. Maar hoe dan ook dragen deze patiënten bij aan de druk.

Bijgewerkt:

Bron: LCPS en NICE

IC bedden

In het opschalingsplan COVID-19 staat dat er kan worden opgeschaald naar 1.700 IC bedden.

Een tijd lang werd gezegd dat de IC capaciteit 1350 bedden was, maar LPCS heeft later gegevens rond de eerste piek aangepast waaruit blijkt dat de capaciteit ergens rond de 1600 bedden ligt.

Het Dashboard coronavirus meldt dat er 464 IC-bedden bezet zijn door patiënten met COVID-19. Hieronder vallen ook patiënten die niet vanwege COVID-19 op de Intensive Care liggen, maar wel positief zijn getest. Maar hoe dan ook dragen deze patiënten bij aan de druk.

In geval van nood zou het maximaal aantal IC bedden 2.400 kunnen worden.

Bijgewerkt:

Bron: LCPS en NICE